heykəl

heykəl
is. <ər.>
1. Heykəltəraş tərəfindən daşdan, tuncdan və s. dən hazırlanmış insan və ya heyvan surəti. Mərmər heykəl. Füzulinin heykəli. – Yaşıl məhəccərli dördkünc bağçada Nizaminin tuncdan tökülmüş miniatür heykəli qoyulmuşdu. M. Hüs..
2. is. Cindən, həmzaddan və bədnəzərdən qorumaq üçün uşaqların boynuna asılan dualı, muncuqlu asqı. bax medalyon. Sağdan sola, soldan sağa sal boynuna heykəl; Qoy cinni məəttəl. . M. Ə. S..
3. məc. bax mücəssəmə 2-ci mənada.
◊ Heykəl kimi – müqəvva kimi, hərəkətsiz. Mübaşir Məmməd, heykəl kimi hərəkətsiz durmuş qıza, onun şümşad boyuna nəzər saldı. . M. İ.. . . Donuq nəzərlə <Səməd> heykəl kimi quruyub qalmış gəlinin üzünə baxa-baxa qaldı. İ. Hüseynov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • heykəltəraşlıq — is. 1. Təsviri sənətin qazıma, yonma, kəsmə, yapma və ya tökmə üsulu ilə həcmli təsvirlər (heykəl, büst, barelyef və s.) yaradan növü. Klassika dövrü yunan heykəltəraşlığı dünya incəsənətinin ən maraqlı hadisələrindən biridir. – Biz eyni sözləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heykəltəraş — is. <ər. heykəl və fars. . . . təraş> Heykəltəraşlıq əsərləri yaradan sənətkar. Azərbaycan heykəltəraşları monumental abidələr yaratmışlar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heykəltəraşi — ə. və f. heykəlqayırma sənəti; heykəltəraşlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • heykəltəraş — ə. və f. heykəlqayıran sənətkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • heykəl — ə. 1) böyük bina, uca məbəd; bütxana; 2) canlıların bərk materialdan qayrılmış abidəsi; 3) boyuna salınan dua; 4) maket …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hagne — /heyk/haeg/ A little handgun. A misspelling of Hague …   Black's law dictionary

  • hagne — /heyk/haeg/ A little handgun. A misspelling of Hague …   Black's law dictionary

  • plastika — <yun. plastike> 1. inc. Heykəltəraşlıq sənəti. Antik plastika. Plastika məktəbi. // Heykəltəraşlıq əsərləri. 2. inc. bax plastiklik. Heykəlin plastikası. 3. Bədənlə ritmik zərif hərəkətlər göstərmə məharəti. Balet icraçıdan plastika tələb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • postament — <alm. postamente> 1. Abidə, sütun, heykəl və s. nin özülü, altlığı. Qranit postament. Nizaminin heykəlinin postamenti. 2. Muzey, sərgi və s. də heykəlin qoyulduğu altlıq. Postamentin üstündəki təyyarə abidəsi gün işığında elə parıldayırdı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gips — <yun.> 1. Ağ və ya sarı rəngli mineral; kirəc (yandırılıb xırdalanmışı tikinti materialı kimi heykəltəraşlıqda, cərrahlıqda işlədilir). Gips yatağı. Suvaqlıq gips. // xüs. Həmin mineraldan (kirəcdən) düzəldilmiş. Dibçəklərin aralarında tunc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”